ஆராதனை நேரங்கள்  :

ஒவ்வொரு ஞாயிறு

அற்புத துதி ஆராதனை (தமிழில் ) 

 09:00 am to 11:00 am (IST)

தானியேல்  ஜெப குழு  ஜெபம் 

07:00 pm  – 08:00 pm  (கடைசி ஞாயிறு )

மூப்பர்கள், உதவிக்காரர்கள் கூடுகை 

07:00 pm  – 08:00 pm  (முதல் ஞாயிறு )

செவ்வாய் கிழமை 

வேத ஆராய்ச்சி

07:00 pm  – 08:00 pm 

…………………………

 

விலாசம் :

கண்ணம்பாளையம் கிறிஸ்தவ சபை 

Pastor.D.தேவ இரக்கம் 

186 A, சர்ச் தெரு,
கண்ணம்பாளையம், செங்குன்றம், 
சென்னை  – 600052, 
தமிழ் நாடு , இந்தியா .

தொலைபேசி  : +91 9444 83 20 63
இ-மெயில் : contact@kcachurch.org