உங்களில் எவனாகிலும் முதன்மையானவனாயிருக்க விரும்பினால், அவன் எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரனாயிருக்கக்கடவன். - இயேசு கிறிஸ்து
பிரதான மேய்ப்பர்

இயேசு கிறிஸ்து 

கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாய் இருக்கிறார் 

மேய்ப்பர்
சகோ.தேவ இரக்கம்
+91 944832063
மூப்பர்கள்
சகோ.ஐசக்
+91 8754 93 79 43
சகோ.சத்தீஷ் தேவ இரக்கம்
+91 99 40 40 5295
உதவிக்காரர்கள்
சகோ.போவாஸ்
91 988 455 73 77
சகோ.ஜெயசீலன்
சகோ.ஜோஷுவா
+91 99 41 447344
சகோ.ஸ்டீபன்
+91 98 40 68 54 78

கண்ணம்பாளையம் கிறிஸ்தவ சபை 

Pastor.D.தேவ இரக்கம் 

186 A, சர்ச் தெரு,
கண்ணம்பாளையம், செங்குன்றம், 
சென்னை  – 600052, 
தமிழ் நாடு , இந்தியா .

தொலைபேசி  : +91 9444 83 20 63
இ-மெயில் : [email protected] 

www kcachurch.org